Dlaczego CW-TECH?

Dlatego, ponieważ wspiera Twój biznes w całym okresie eksploatacji obiektu oraz traktuje Cię jak Partnera w biznesie, a nie tylko Klienta. CW-TECH stawia na jakość i niezawodność rozwiązań oraz niski koszt eksploatacji (TCO – Total Cost of Ownership).

Partnerskie podejście do Inwestora zaczyna się od momentu wsparcia w procesie planowania inwestycji w samoobsługową bezdotykową myjnię samoobsługową oraz trwa po oddaniu jej do eksploatacji. Przez cały ten okres podejście CW-TECH jest nakierowane na zapewnienie Inwestorowi minimalnych kosztów posiadania TCO, na które wpływają cena zakupu, montażu, uruchomienia, eksploatacji, napraw i serwisu, ewentualnej modernizacji, szkolenia personelu w całym okresie funkcjonowania obiektu.

 

Total Cost of Ownership (TCO)

 

Total Cost of Ownership (TCO)

Pamiętaj – dla CW-TECH – czołowego producenta samoobsługowych myjni bezdotykowych na świecie - jesteś Partnerem w biznesie, a nie Klientem!

 

Cena zakupu technologii CW-TECH pozycjonowana jest na poziomie najczęściej spotykanych producentów samoobsługowych myjni samochodowych obecnych na rynku polskim. Jednakże zarówno jakość, niezawodność, innowacyjność technologii CW-TECH – lidera w branży bezdotykowych myjni samoobsługowych - tak samo jak podejście Producenta do Inwestora - jest unikalne na naszym rynku.

Dzięki takiemu podejściu Producenta samoobsługowych myjni samochodowych Inwestor jest w stanie optymalizować koszty własne działalności i serwisu poprzez zmniejszenie kosztów osobowych oraz bardziej efektywne wykorzystanie zatrudnionych Pracowników (właściwa realizacja obowiązków eksploatacyjnych oraz wykonywanie prostych czynności serwisowych). Okresowe przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne myjni zapewniają bezawaryjną pracę urządzeń. Zaimplementowany Automatyczny System Zarządzania Myjnią (TM*):

 1. czuwa nad przestrzeganiem wykonywania bieżących czynności eksploatacyjnych przez obsługę i wspiera Właściciela nad sprawowaniem bieżącego nadzoru nad obiektem;
 2. zapewnia bieżące raporty i zestawienia w zakresie zużyć, ilości myć, przepływów finansowych;
 3. zapewnia informacje o parametrach technicznych realizowanych procesach technologicznych oraz sprawności urządzeń;
 4. przesyła alarmy w sytuacjach nadzwyczajnych (naruszenie systemu bezpieczeństwa obiektu, zaburzenie procesów technologicznych bądź nienormalna praca urządzeń).

Producent myjni zapewnia możliwość zdalnego serwisu i przekazuje wiedzę serwisowo-eksploatacyjną Właścicielowi obiektu

Zobacz więcej...

Producent myjni zapewnia dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych w uczciwych, rynkowych cenach.

Zobacz więcej...

Producent myjni zapewnia też dostawy chemii dedykowanej

Zobacz więcej...

Producent myjni cały czas prowadzi prace badawczo – rozwojowe swoich rozwiązań

Zobacz więcej...

Producent myjni dodaje do swoich rozwiązań urządzenia komplementarne rozwijające biznes Inwestora i zwiększające przychody (np. dozowniki płynu do spryskiwaczy, vending personalizowany).

Producent myjni projektuje swoje rozwiązania na różne rynki (zarówno europejskie, jak i azjatyckie), dzięki czemu ma doświadczenie z legislacjami obowiązującymi na tych rynkach, do których musi dostosowywać swoje rozwiązania. Dlatego też Inwestor ma gwarancję, że w przypadku zmian legislacji w Polsce modernizacje w rozwiązaniach myjni zostaną szybko i bezproblemowo wprowadzone.

Producent myjni jest w stanie zapewnić rozwiązania TOP of the ART w swojej branży, które inni dopiero starają się naśladować. Zatrudnia bowiem najwyższej klasy specjalistów w branży IT, automatyki, mechaniki, ochrony środowiska, technologii procesów, chemii oraz posiada nowoczesny park technologiczno-produkcyjny. Współpracuje z wiodącymi niemieckimi firmami produkcyjnymi i inżynieryjnymi oraz wykorzystuje najnowocześniejsze światowe technologie.

Również z tego samego powodu jest w stanie zapewnić Inwestorowi – już na etapie projektowania rozwiązania – spełnienie jego szczególnych wymagań w zakresie integracji systemów zarządzania, IT, lojalnościowych z jego dotychczasowym biznesem.

Przykładem może być instalacja w Solcu Kujawskim, Polska (4 stanowiska mycia bezdotykowego CW-TECH w technologii proszkowej, 2 stanowiska odkurzania, zintegrowany system obrotu bilonem na bezdotykowej myjni samochodowej, system zarządzania obiektem, blokowa zintegrowana oczyszczalnia ścieków, integracja systemu lojalnościowego i księgowego istniejącej Stacji Paliw oraz myjni bezdotykowej będącej już w posiadaniu Inwestora, z systemem lojalnościowym CW-TECH oraz myjni bramowej innego producenta).

Wszystkie wymienione powyżej aspekty powodują, że inwestycja w myjnię samoobsługową CW-TECH – lidera w branży bezdotykowych myjni samochodowych - jest inwestycją bezpieczną, o niskim poziomie TCO (Total Cost of Ownership), dającą zadowolenie Inwestorowi z posiadania myjni bezdotykowej na najwyższym poziomie zaawansowania technologicznego oraz stabilny dochód.

certyfikaty

Aktualności

 • Nowa myjnia samochodowa.
 • Nowa myjnia samochodowa.
 • PATENTED
 • PATENTED
 • 02-10-2017
 • 11-01-2016 Kaunas
 • Niżny Tagil otworzył myjnię samoobsługową.
 • W Jużnosachalińsku została otwarta samoobsługowa myjnia bezdotykowa.
 • In order to meet wishes of our customers, we provide an ad with a global presentation.
 • The first car wash of our production was opened in Almaty/ Kazakhstan.
 • A new product of our company - a multifunction changer.