investor-one-red

Inwestycja w bezdotykową myjnię samoobsługową

Ci, którzy zainwestowali w bezdotykową myjnię samoobsługową na fali wzrostowej w Polsce – powiedzmy w 2007 roku – doskonale znają plusy i minusy takiej inwestycji. Ci, którzy rozważają na chwilę obecną zakup myjni bezdotykowej oraz wejście w ten biznes, znajdują się w innym otoczeniu rynkowym, stąd czynniki wpływające na decyzję biznesową są inne. Na co zwracać uwagę, co zdecyduje o rentowności przedsięwzięcia?

Czynniki niezmienne dla biznesu

Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja... = wydaje się być najistotniejsza – przede wszystkim z punktu widzenia doboru wielkości i rodzaju rozwiązania (jaka technologia, ile stanowisk mycia, jakie stanowiska mycia, myjnia kontenerowa czy modułowa, koszty adaptacji lokalizacji, itp.); bardzo ważnym jest dobrać rozwiązanie bezpieczne z punktu widzenia Inwestora (nie przeinwestuj... bo myjnia zarabia tylko wtedy, kiedy pracuje, a nie kiedy stoi pusta...; kiedy Klienci nie myją swoich aut, myjnia stanowi po prostu koszt dla jej Właściciela).

Efektywność ekonomiczna procesu mycia = czy proszek? czy płyn? może hybryda? Która z w/w metod jest najbardziej rentowna dla Właściciela? Jak wybór technologii wpływa na sam proces mycia, tzn. ile czasu potrzeba Klientowi na umycie pojazdu? Ile czasu Klient zajmuje stanowisko mycia efektywnie, tzn. przy pracujących urządzeniach? Jak to wpływa na koszt mycia dla Klienta? Wszystkie te dywagacje należy przeprowadzić zanim zdecydujemy o wyborze technologii, ponieważ mają one wpływ na popularność obiektu w późniejszej eksploatacji.

Zarządzanie biznesem i bezpieczeństwo = obecne technologie z branży informatyki i automatyki dają możliwość znacznego ułatwienia i zautomatyzowania procesu zarządzania biznesem oraz zapewnienia jego bezpieczeństwa. W tego typu rozwiązaniach oferowanych na rynku należy jednak zwracać uwagę na detale i szczegóły, jak np. elastyczność rozwiązań, szczególnie w zakresie oprogramowania, czy dostawca ma możliwość dokonywania zmian i adaptacji?

Wygoda dla Klienta = łatwość wjazdu na stanowisko, czytelność oznakowania organizacji ruchu, wyznaczone miejsce na pielęgnację auta, dodatkowe udogodnienia – wszystko to wpływa na postrzeganie obiektu jako przyjaznego Klientowi.

Jakość mycia = no Klient przyjedzie ponownie tylko wtedy, kiedy będzie zadowolony z poprzedniej wizyty...

Estetyka i porządek = no comments 🙂

Cena za mycie = musi być tanio i dobrze dla Klienta!!! Co przy bieżących uwarunkowaniach prowadzenia biznesu w Polsce niełatwo zapewnić przy jednoczesnym zachowaniu rentowności przedsięwzięcia oczekiwanej przez Inwestora. Ceny energii, wody i ścieków, koszty badań środowiskowych, utylizacji odpadów, ewentualnych kar za przekroczenia norm środowiskowych, koszty serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, koszty chemii myjącej, koszty pracownicze, sytuacje wyjątkowe – np. kradzieże, włamania, dewastacje obiektu – taaaak, nie jest tak łatwo....

A co w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w technice myjni wynikających ze zmian legislacji w Polsce? Lub konieczności przeniesienia obiektu w inne miejsce? Jakie koszty będą generować dla Właściciela myjni tego typu sytuacje? Jakiej odpowiedzi udzieli ci na tak postawione pytanie dostawca rozwiązania – producent myjni samoobsługowych, z którym prowadzisz rozmowy na temat zakupu?

 

Wszystkie wyżej przytoczone aspekty należy rozważyć PRZED wyborem producenta myjni samoobsługowych, ponieważ inwestycja w bezdotykową myjnię samoobsługową jest inwestycją długoterminową, dlatego wsparcie ze strony producenta myjni samoobsługowych musi być zapewnione nie tylko podczas procesu inwestycyjnego, ale też – I TO PRZEDE WSZYSTKIM - podczas całego okresu eksploatacji myjni bezdotykowej.