Servis společnosti CW TECH

 

Vybavenie nemeckého výrobcu CW Tech spĺňa tri hlavné kritériá: kvalita, spoľahlivosť, praktickosť.Aj cez tieto vlastnosti, rovnako ako u akéhokoľvek iného technického zariadenia, umývačka vyžaduje dôkladnú starostlivosť a pravidelnú údržbu, čím sa zvyšuje životnosť zariadenia a minimalizujú sa havarijné situácie.

Technológia CW Tech bola vyvinutá pre Ruský trh a vďaka tomu ešte lepšie spĺňa náročné prevádzkové podmienky: odolnosť technológie proti vandalizmu, prevádzku v zimnom období pri dlhodobých teplotách neprevyšujúcich 0 °C, splnenie náročných požiadaviek technických orgánov dohľadu charakteristických pre tento región.

Svojim klientom poskytujeme profesionálny záručný a pozáručný servis, v rámci ktorého ponúkame pravidelné prehliadky technológie, identifikáciu a odstránenie porúch, zaškolenie personálu, optimalizáciu práce vašej umývačky.

Bližšie informácie tykajúce sa systému a nákladov záručného a pozáručného servisu vám poskytneme pri osobnom stretnutí. Všetky práce na údržbe umývačky, ktoré sú súčasťou štandardnej obsluhy samoobslužnej umývačky sa vykonávajú podľa štandardu a požiadaviek výrobcu technológie.

Servisné služby sú zamerané na prevenciu zlyhaní zariadenia včasnou diagnostikou a prevenciou (v súlade s požiadavkami prevádzkovej dokumentácie).

 

Záruční servis

 

  • Záruka na technológiu CW TECH od dátumu prevzatia investorom: 2 roky.
  • Pravidelná údržba podľa predpisov výrobcu.

 

Pravidelná servisní údržba

 

  • Záruka na technológiu sa predlžuje na 2 roky.
  • Údržba umývačky v súlade s technickými predpismi výrobcu.
  • Diagnostika fungovania systémov.
  • Poradenstvo a odporúčania.